குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019

மேஷம் ராசி

  மேஷம் ராசியின்குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

ரிஷபம்ராசி

ரிஷபம்ராசியின்குருபெயர்ச்சி பலன்கள்2019-2020   மங்களகரமான விகாரி வருடம் வாக்கிய பஞ்சாங

மிதுனம் ராசி

  மிதுனம் ராசியின் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் ராசி

  கடகம் ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

சிம்மம் ராசி

  சிம்மம் ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள்  201

கன்னி ராசி

  கன்னி ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

துலாம் ராசி

  துலாம்  ராசியின் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்2019-2

விருச்சகம் ராசி

  விருச்சகம் ராசியின் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு ராசி

தனுசு ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020   மங்களகரமான விகாரி வருடம் வாக்கிய பஞ்சாங

மகரம் ராசி

  மகரம் ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள்  2019-2020

கும்பம் ராசி

  கும்பம் ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

மீனம் ராசி

  மீனம் ராசியின் குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020