பொது

எண் கணிதம்

Everyone is eager to know about the future. The purpose of search about our future is if the future is known then we can accordingly act with care. Astrology was born as a result. Numerology is a part of astrology. In our life we are hearing our o

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம்

செய்வினை கோளாறு அகற்ற

இன்று மக்கள் தங்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு பெற முடியாமல் தவிக்கின்றனர். ​அதனை தீர்க்க தங்கள