2019 புத்தாண்டுப் பலன்கள்

2019 புத்தாண்டுப் பலன்கள்

மேஷ ராசி

கோடிஸ்வர யோகம் அளிக்கும் குரு பகவான்

ரிஷப ராசி

தன ஸ்னாத்தை குரு பார்ப்பதால் தன தானியங்கள் பெருகும் கலை உணர்ச்ச

மிதுன ராசி

புத்திசாலித்தனதை இடத்திற்கு ஏற்ப உபயோகிக்கும் மிதுன ராசிக்கார

கடக ராசி

கற்பனை உணர்ச்சி அதிகம் கொண்ட கடக ராசிக்காரர்களே உங்கள் ராசிக்கு

சிம்ம ராசி

வீரமும் வெற்றியை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படும் சிம்ம ராசிக்காரர்

கன்னி ராசி

மண் மனை வாகன யோகங்கள் பெருகும். அறிவாற்றலும் அதை செயல்படுத்தும்

துலா ராசி

திருமண யோகங்கள் கூடி வரும், கூட்டு தொழில் அபிவிருத்தி ஆகும். சுக்

விருச்சிக ராசி

பட்டம் பதவிகள் கூடி வரும். வெற்றியை இலக்காகக் கொண்ட விருச்சிக ரா

தனுஷ் ராசி

வெளிநாட்டு பயணங்கள் கை கூடி வரும், புதிய முயற்சிகள் யோகத்தை கொடு

மகர ராசி

வெளிநாட்டு பயணங்கள் கை கூடி வரும், திருமண யோகம் கூடி வரும். சனியை

கும்ப ராசி

புத்திர்களால் யோகம் உண்டாகும். பரம்பரை சொத்து விலங்கம் தீரும். எ

மீன ராசி

குருவை ராசி நாதனாகக் கொண்ட மீனம் ராசிக்காரர்களே... 2019ஆம் ஆண்டு உங்