சனிப்பெயர்ச்சிபலன்கள் 2017 − 2020

ராசி பலன்

நட்சத்திர பலன்கள்

நட்சத்திர பலன்கள்

பிறந்த தேதி பலன்கள்

பிறந்த தேதி, பிறந்த நட்சத்திரம் போன்று ஒருவர் பிறப்பெடுக்கும் கிழமையும் அதிமுக்கியமானது.

ருதுவான திதி பலன்கள்

ஒரு பெண் ருதுவான திதிக்கு பலன் உரைத்திருக்கின்றனர். இது வளர்பிறை தேய்பிறை என இரண்டுக்கும்

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன் 2017 to 2019

2019 புத்தாண்டுப் பலன்கள்

2019 புத்தாண்டுப் பலன்கள்

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019